CSR

Mitä Kylttimax tekee CSR:n eteen?

Meille on tärkeää sisällyttää CSR-työ toimintaamme, mikä merkitsee omistautumista ympäröivään maailmaan ja työntekijöihin. Haluamme hoitaa yritystämme kestävällä tavalla ja erottua joukosta. Tuemme organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka mielestämme vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen positiivisesti. Tähän voi sisältyä työtä, joka koskee kaikkea ihmisoikeuksista fyysisen toiminnan tukemiseen. Kampanjoiden avulla olemme pystyneet lisäämään sitoutumista, nostamaan esiin tärkeitä kysymyksiä ja keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen. Lisäksi tarkkailemme omaa toimintaamme ja seuraamme hiilidioksidipäästöjä, jotka johtuvat kylttituotannostamme ja toimituksista asiakkaille.

Mikä CSR on?

CSR on lyhenne sanoista Corporate Social Responsibility. Se tarkoittaa, että yritys kantaa vastuunsa vaikutuksestaan yhteiskuntaan lain vaatimuksia enemmän ja pyrkii kestävään kehitykseen. Vaikutuksia on monilla osa-alueilla. Yleensä jaottelu tapahtuu sosiaaliseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen osa-alueeseen.

#KylttimaxTukee

Olemme päättäneet, että haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa, ja tuemme organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja kannustavat fyysiseen toimintaan. Käytä hashtagia #KylttimaxTukee, jos haluat seurata työtämme ja jakaa sen edistymistä.

Haluaisitko sinäkin Kylttimaxin tukea? Voit lähettää kysymyksen osoitteeseen info@kylttimax.fi.Ilmastomax

#seeinäypäällepäin

Työntekijämme

Kylttimax haluaa varmistaa, että jokainen työntekijä viihtyy ja voi hyvin, että jokaisella on hyvä työympäristö, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja että työpaikalla ei tapahdu minkäänlaista syrjintää. Työpaikalla vallitsee vapaus, ja työympäristössä painotetaan yhteistyötä, yhteenkuuluvuutta, kunnioitusta ja yhteisymmärrystä. Työntekijöidemme on tunnettava yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sukupuoleen, ikään, uskontoon, etniseen alkuperään, toimintarajoittuneisuuteen tai muuhun syyhyn riippumatta. Tämän vuoksi työntekijöiden palautteella kehityskeskusteluissa ja kyselyissä on suuri merkitys. Jatkuva pätevyyden kehittäminen tapahtuu hankkeiden, työpajojen ja kurssien avulla.

Mitä mieltä asiakkaamme ovat?